SAND SK

KDE PREPRAVA A STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA PREVYŠUJÚ VAŠE OČAKÁVANIA.

SLUŽBY KTORÉ PONÚKAME

PRIORITY SPOLOČNOSTI

KVALITA

Integrovaný manažérsky systém kvality Realizácia prác bez reklamácií

DÔVERYHODNOSŤ

Plnenie zmluvných termínov Zápis v registri partnerov verejného sektoru

STABILITA NA TRHU

Firma realizuje zákazky už od roku 1993

PROFESIONALITA

Autorizačné osvedčenia SKSI Kvalifikovaní zamestnanci Pravidelné odborné školenia

50

ZAMESTNANCOV

66

STAVEBNYCH STROJOV

KVALITA

SAND SK, s.r.o. je držitelom uznávaných certifikátov integrovaného systému manažérstva kvality udelených certifikačnou spoločnosťou QSCert

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

O NÁS

SAND SK, s.r.o. Martin je dlhodobo vysoko profesionálnou, technologicky silnou a stabilnou stavebnou spoločnosťou so schopnosťou zabezpečovať a riadiť stavebné projekty, ako i realizovať svojimi mechanizmami stavebné práce, ako významný subdodávateľ pre veľké stavebné konzorciá. Dlhoročná úspešná história na slovenskom trhu (od roku 1993), dáva záruku vysokej kvality zhotovenia diela.

  • Hlavnými odvetviami pôsobnosti sú dopravné stavby, pozemné stavby v časti zakladania stavieb, priemyselné stavby, ale aj ekologické a vodné stavby.
    Okrem stavebnej činnosti sa firma špecializuje na stavebnú a nákladnú dopravu, vrátane špeciálnej prepravy nadrozmerných a ťažkých nákladov.
    Firma si zabezpečuje opravu a servis motorových vozidiel a stavebných strojov, vrátane opravy a prezúvania nákladných i osobných automobilov, vo vlastnej opravárenskej dielni. Servisné kapacity a nákladný pneuservis ponúkame i našim zákazníkom.
  • Od roku 1999 vyrábame transportbetón vo svojej betonárni, ktorá prešla inováciou v roku 2010. Obsahuje modernú počítačovú technológiu, ktorá priniesla vysokú kvalitu betónovej zmesi, zvýšila výrobu a umožnila rozšírenie nášho sortimentu betónu.
  • Firma SAND SK, s.r.o. je držiteľom licencie na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením v zmysle platného zákona o odpadoch č.79/2015. Stavebný odpad vrátane výkopových zemín recyklujeme predrvovaním a triedením.
  • Spoločnosť vlastní rozsiahly areál, v ktorom sa nachádza administratívna budova, parkovacie plochy, dielne, čerpacia stanica, skladové hospodárstvo, výrobňa betónových zmesí a ubytovacie kapacity pre svojich zamestnancov. 

PROJEKTY SIEA

Založením novej prevádzkarne posilniť konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu.

Zvýšenie energetickej efektívnosti a zavedenie nízkouhlíkového hospodárstva opravárenskej budovy SAND SK, s.r.o.


SAND SK V ČÍSLACH

0
Vybavené objednavky
0
Spokojní zákazníci
0
Úspešne ukončené projekty

NÁŠ VOZOVÝ PARK

PRIPRAVENÝ PRE VÁS

Kontaktujte nás a zabezpečime Vám potrebný stavebný stroj!

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Dúbravca 4851/2, 036 01 Martin

sand@sand.sk